Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

eTwinning: Οι Παροιμίες της Ευρώπης λένε αντίο! - Proverbs in Europe say goodbye!


Οι μαθητές/τριες της Δ2 τάξης του σχολείου μας αποχαιρέτησαν 
με μια τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 17 Μαΐου, όπου συναντήσαμε τους συνεργάτες μας
από την πόλη Ριπαλιμοσάνι της Ιταλίας και 
από το 4ο Δημοτικό σχολείο Βόλου.  


Είχαμε ετοιμάσει ένα Ιταλικό τραγούδι ("Farfalina") για αυτούς
και είπαμε μερικά λόγια για το σχολείο μας στα Ιταλικά!


Οι μαθητές/τριες της Ιταλίας μίλησαν για το σχολείο τους και την πόλη τους
και ετοίμασαν ευχές στα Ελληνικά!


Μια σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων μας:

- Κάθε σχολείο ετοίμασε ένα λογότυπο για το έργο μας 
και συμμετείχε σε ψηφοφορία για το πιο αντιπροσωπευτικό.

- Παρουσίαση του τόπου και του σχολείου μας.

- Επιλογή παροιμιών με ξεχωριστό θέμα κάθε μήνα, 
δραματοποίηση και οπτικοποίηση των παροιμιών.

- Συναντήσεις με τους συνεργάτες μας μέσω τηλεδιασκέψεων,
κατά τη διάρκεια των οποίων επικοινωνήσαμε 
και παίξαμε παιχνίδια με τις παροιμίες.

- Εκπαιδευτικοί και μαθητές αξιολογήσαμε το έργο μας,
απαντώντας σε ερωτηματολόγια αποτίμησης 
των δραστηριοτήτων και του τελικού μας προϊόντος.


- Το έργο μας αποτυπώθηκε σε 5 ψηφιακά τεύχη ενός ebook,
στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι παροιμίες που επεξεργαστήκαμε
μαζί με εικονογραφήσεις τους από τα παιδιά.

Εδώ σας παρουσιάζουμε ένα από τα ψηφιακά μας τεύχη:
Τεύχος Νοεμβρίου: Παροιμίες για τον Καιρό και τις Εποχές


The pupils of D2 class of our school said goodbye 
to the project "Proverbs in Europe"
through a video-conference which took place
on Tuesday 17 May, when we met our partners
from Ripalimosani, Italy and
the 4th Primary of Volos, Greece.


We had prepared an Italian song for them ("Farfalina")
and said a few words about our school in Italian!


The pupils from Italy talked to us about their area
and prepared wishes in Greek!


A short description of our work:

- Each school created a logo for the project
and participated in a poll for the most popular.

- Presentation of our area and school.

- Selection of proverbs under a different theme each month,
dramatization and visualization of these proverbs.

- Live metings with our partners through video-conferences,
during which we communicated and played games 
with the proverbs.

- Teachers and pupils evaluated our project,
by taking part in evaluation surveys
concerning our activities and the end-product.

- Our work was documented on 5 digital issues of an e-book,
in which all the proverbs we worked on are gathered, 
illustrated by pictures and drawings made by the pupils.

Here, we present one of our digital issues:
November Issue - Proverbs on Weather and Seasons.


Προσωπικά, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μαθητές και τις μαθήτριες
της Δ2 τάξης για την υπέροχη δουλειά τους στο έργο μας
και, φυσικά, στη δασκάλα τους, Μπραϊνώ Μαθηνού,
για τις ιδέες της, τον ενθουσιασμό της
και τη στήριξή της σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. [Β.Π.]

I personally have to thank the pupils of D2 class 
for their wonderful work in our project
and, of course, their teacher, Braino Mathinou,
for her ideas, her enthusiasm
and her support throughout this project. [V.P.]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου