Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Αέναη Διαδοχή - Perpetual Succession

Τα λόγια και τα έργα των φίλων μου θα βρίσκουν πάντα στον χώρο μου ένα ζεστό μέρος να ξαποστάσουν, να διαβαστούν, να ακουμπήσουν, να πουν την ιστορία τους. Με τιμούν και δίνουν νόημα σε αξίες όπως η φιλία, η εμπιστοσύνη και η συνέπεια λόγων και έργων. Στα δημιουργήματά τους μπορώ μόνο να προσφέρω τις γνώσεις μου για να γίνουν προσβάσιμα και στο ξενόγλωσσο κοινό.

The words and works of my friends will always find in my blog a warm place to rest, to be read, to lean on, to tell their story. They honour me and give meaning to values like friendship, trust and consistency between words and deeds. To their creations I can only offer my knowledge so that they can be accessible to audiences of different languages.

_______________________________________________
                        
 ΑΕΝΑΗ  ΔΙΑΔΟΧΗ
Λέει πολλά η σιωπή, μα είναι μόνο για έναν…
Οι σκέψεις  έχουν δύναμη, όταν γεννιούνται λέξεις.
Κάποιες  χωρίζουν, κάποιες ενώνουν
άλλες εμπνέουν ή  σε σκοτώνουν.

Τα λόγια  δυναμώνουνε  σαν  θα γινούνε πράξεις…
Λόγια  και πράξεις στενά δεμένες
χορεύοντας στο διάβα των καιρών,
μήνυμα στέλνουν πως μόνο ενωμένες
θαύματα κάνουν, γίνονται η δύναμη πολλών!

Άνθρωποι, σκέψεις, λέξεις, πράξεις,
 αέναη διαδοχή
στου χρόνου τα περάσματα
 τη μοίρα μας αλλάζει
κι όλο μπροστά κινάει η ζωή!         
                                                                         Μπραϊνώ  Μαθηνού     12/1/15  

__________________________________________
PERPETUAL SUCCESSION

Silence speaks volumes, but only for one...
Thoughts have power, when words are born.
Some divide, some unite
others inspire or kill you.

Words get stronger when they turn to deeds...
Words and deeds tightly intertwined
dancing in the passage of times,
sending the message that only united
can they work miracles, can they become the power of many!

People, thoughts, words, deeds,
perpetual succession
along the walk of time
changes our destiny
and forward goes life!

Braino Mathinou 12/1/15


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου