Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Βιβλία απ' όλο τον κόσμο - Books from all over the world


Η Ιδέα των Βιβλίων Που Ταξιδεύουν ξεκίνησε πριν ενάμιση χρόνο περίπου, όταν μέσα στην ζέστη του καλοκαιριού αποφάσισα πως τα βιβλία που γέμιζαν τα ράφια μου θα έπρεπε να αποκτήσουν ζωή ξανά. Οργάνωσα την ιδέα στο μυαλό μου κι έτσι γεννήθηκε η Ελεύθερη Βιβλιοθήκη μου, που μέχρι τώρα έχει ταξιδέψει 22 βιβλία - βιβλία αγαπημένα, διαβασμένα πολλές φορές, σε διάφορες φάσεις της ζωής, με τόσα πολλά ίχνη μέσα μου. Η σκέψη ότι θα ταξιδεύουν αέναα, από αναγνώστη σε αναγνώστη, με γεμίζει χαρά - μεγαλύτερη από τη θλίψη όταν τα αποχαιρετώ για πάντα...

Οι συνοδοί μου και βοηθοί σ'αυτό το εγχείρημα - η Ινώ (το Κανάλι 1) και η Δέσποινα (το Κανάλι 2) - έδωσαν στην τρελή ιδέα μου πνοή και ο ενθουσιασμός τους ευλόγησε τα ταξίδια των βιβλίων μου. Θα τους είμαι για πάντα ευγνώμων, ακόμα κι όταν δεν θα έχουν μείνει άλλα βιβλία να δώσω μακριά...

Αφήνοντας το Βιβλίο Νο. 22 να πάει στον Επόμενο Σταθμό, η Ινώ καταθέτει εδώ ακόμα μια εξαίρετη κριτική, κοσμώντας το ψηφιακό μου σπίτι με τις λέξεις και τις εικόνες της:


Από το μακρινό Περού ο τιμημένος με Νόμπελ συγγραφέας  Μάριο Βάργκας Λιόσα, με το βιβλίο του ‘’Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ’’, κατάφερε σε ηλικία μόλις 26 ετών να ταράξει τα νερά της κοινωνίας, να προκαλέσει αντιδράσεις, να κηρυχθεί εχθρός της πατρίδας και να σταλούν στην πυρά 1.000 αντίτυπα του βιβλίου του.
Ποιο ήταν όμως το περιεχόμενο του βιβλίου που προκάλεσε αυτή τη θύελλα αντιδράσεων; Η θεματολογία του εκτυλίσσεται μέσα σε μια στρατιωτική σχολή του Περού, όπου βασιλεύει η βία και ο νόμος της ζούγκλας. Μα στην ουσία είναι η αντανάκλαση του νόμου του έξω κόσμου που διέπει ολόκληρη την κοινωνία. Η βία είναι παρούσα και στους δύο κόσμους τόσο σ’αυτόν της σχολής, όσο και στον έξω κόσμο της πόλης.
Ο συγγραφέας ασκεί κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις δομές της κοινωνίας. Οι ιθύνοντες της σχολής επειδή είδαν να απειλούνται σοβαρά οι ‘’αρχές’’ τους, αφόρισαν τον ίδιο και το βιβλίο του. Η πράξη αυτή όπως ήταν φυσικό εκτόξευσε τις πωλήσεις του στα ύψη.
Οι στρατιωτικοί δεν αντιλήφθηκαν ή τουλάχιστον έκλεισαν τα μάτια σε κάτι πολύ απλό. Μέσα στον μικρόκοσμο της σχολής, η στρατιωτική πειθαρχία καταλύεται με την πρώτη ευκαιρία. Ο καθένας κουβαλάει παντού τον εαυτό του και βγάζει στην επιφάνεια το θηρίο που κρύβει μέσα του.
Μέσα στους θαλάμους, δεν πλάθεται καινούρια κοινωνία. Απλά καθρεφτίζεται η έξω…
Μπραϊνώ  Μαθηνού
 2/2/2017 


The Idea of the Travelling Books came to me about a year and a half ago, when in the heat of the summer I decided that the books filling my shelves had to regain life. I organized the idea in my head and that was the birth of my Free Library, which has so far travelled 22 books - dear books, read multiple times, in different phases of life, with so many prints inside me. The thought of them travelling perpetually, from reader to reader, fills me with joy - much greater than the sadness I feel when I bid them farewell forever...

My companions and helpers in this venture - Ino (Canal 1) and Despina (Canal 2) - gave breath to this crazy idea and their enthusiasm blessed the journeys of my books. I will always be grateful to them, even when there will be no more books left to give away...

Releasing Book No. 22 to go to the Next Station, Ino deposits here one more excellent review, decorating my digital house with her words and images:


From the distant country of Peru, the Nobel laureate writer Mario Vargas Llosa, with his book “THE CITY AND THE DOGS”, managed at the age of 26 to stir the waters of society, provoke reactions and be declared enemy of his country, thus causing 1,000 copies of his book to be burned.
What was the content of the book that caused such a storm of reactions? Its story takes place in a military school in Peru, where violence and the law of the jungle reign. But in essence, it is merely the reflection of the law of the outside world, which rules over a whole society. Violence is omnipresent in both worlds, that of the school as well as that of the outside world of the city.
The writer criticizes the educational system and structures of society. Those in charge of the school, realizing that their “principles” were under threat, excommunicated both the writer and his work. This action , as was expected, rocketed its sales.
The militaries failed to comprehend or turned a blind eye to something very simple. Within the microcosm of the school, military discipline can be abolished at the first chance. Each one carries oneself to all places and  brings to the surface the beast hidden inside.
Inside the chambers, no new society is being moulded. Just the reflection of the outside society.
Braino Mathinou
2/2/2017