Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Το σεντούκι με τους θησαυρούς μου - My chest of treasures

Η Ελεύθερη Βιβλιοθήκη μου αφήνει τα βιβλία των ραφιών μου να φεύγουν ελεύθερα σε ένα αέναο ταξίδι από αναγνώστη σε αναγνώστη, χωρίς κανένα αντάλλαγμα... χωρίς να τα δω ποτέ ξανά...

Το Σεντούκι με τους Θησαυρούς μου, όμως, κρύβει όλα όσα είναι για μένα πολύτιμα... αυτά που για μένα άξιζε να ζήσει κανείς... αυτά που θα πάρω μαζί μου στο δικό μου αέναο ταξίδι...


Τα Βιβλία Που Δεν Θα Ταξιδέψουν Ποτέ

...που θα μείνουν μαζί μου ή κοντά μου για πάντα,
...που δεν μπορώ να αποχωριστώ,
που θα μπορώ να βρίσκω καταφύγιο στις λέξεις τους.

Είναι κάποια βιβλία που θαυμάζει κανείς,
που θα ήθελε να ήταν ικανός να τα γράψει ο ίδιος,
που ανοίγουν δρόμους για να κοιτάξεις τη ζωή αλλιώς,
να επανεκτιμήσεις τον εαυτό σου
και να τον γνωρίσεις καλύτερα...

Το 20ο βιβλίο που άφησα να φύγει από τη βιβλιοθήκη μου είναι από τα ωραιότερα αναγνώσματα που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια.

ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ - Ο ζωγράφος του Θεού
του Δημήτρη Σιατόπουλου

Δυσκολεύτηκα πολύ να το αφήσω να φύγει και, ίσως επειδή δεν το ήθελα πραγματικά, τα ταξίδια του θα είναι ελεγχόμενα, έτσι ώστε να γυρίζει πάντα στη βάση του.

Η ζωγραφική του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και η γλωσσική μαεστρία του Δημήτρη Σιατόπουλου είναι από τα πράγματα που θα βάλω στο σεντούκι για να πάρω μαζί μου (Θησαυρός Νο. 1).

Η Ινώ - το Πρώτο Κανάλι της Ελεύθερης Βιβλιοθήκης μου - περιγράφει με ακρίβεια τους λόγους που ο ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ του Δημήτρη Σιατόπουλου είναι ένα διαμάντι της ελληνικής πεζογραφίας:

EL GRECO, ο Έλληνας! Το παλικάρι της Κρήτης, ο ζωγράφος του Θεού, που δόξασε την Ελλάδα και άφησε χρυσή σφραγίδα  στον  χώρο της τέχνης!
Ο καλλιτέχνης που μετουσίωνε τους απλούς ανθρώπους  σε εξαϋλωμένες μορφές αγίων.  Που κατάφερε, δουλεύοντας μέσα στην καρδιά του καθολικισμού, να αποδεχτούν την ορθόδοξη ελληνοβυζαντινή τεχνοτροπία του και που δε δίστασε να συγκρουστεί με την παντοδύναμη Ιερά Εξέταση.
Η ζωγραφική υποκλίνεται στον καλλιτέχνη που αγιοποίησε τις ανθρώπινες μορφές…
Προσωπικά υποκλίνομαι και στον συγγραφέα Δημήτρη Σιατόπουλο, που στο βιβλίο του  "ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ" ζωγράφισε με μόνο εργαλείο την πένα του! Ζωγράφισε τη ζωή, το έργο και την ψυχή του Δομίνικου. Στην πραγματικότητα αγιοποίησε τον Δομήνικο…
 Κι αν τα έργα  ζωγραφικής αποτελούν κληρονομιά προς τις επόμενες γενιές,  το ίδιο γίνεται και με τα έργα της τέχνης του λόγου. Και το βραβευμένο αυτό βιβλίο με την εξαιρετική γραφή του, ξεδίπλωσε τη γλώσσα και φανέρωσε όλο της το μεγαλείο! Η ντοπιολαλιά και οι ιδιωματισμοί της Κρήτης, μαγεύουν και αποτελούν την προίκα που άφησε ο Δημήτρης Σιατόπουλος σε όσους αγαπούν τη γλώσσα μας και νοιάζονται για τις ρίζες και την εξέλιξή της …
Και επειδή την τέχνη δεν την περιγράφεις, μα τη νιώθεις και την απολαμβάνεις, καλό είναι αυτό το βιβλίο της Τέχνης και του Λόγου να το διαβάσουμε, γιατί πολλά θα ωφεληθούμε!

Μπραϊνώ Μαθηνού
 2/12/2016

My Free Library lets the books of my shelves go free on a perpetual journey from reader to reader, without any exchange... without me ever seeing them again...

My Chest of Treasures, however, hides all that is precious to me... all that life was worth living for... all that I will take with me on my own perpetual journey...

The Books That Will Never Travel

...that will stay with me or near me forever,
...that I cannot part with,
...that I will be able to find shelter in their words.

There are certain books one admires,
wishes to have been able to write oneself,
books that open up roads to look at life differently,
to re-evaluate oneself
and get to know him/her better...

The 20th book I let go free from my library is one of the most beautiful reads I have done i recent years.

EL GRECO - The Painter of God
by Dimitris Siatopoulos

I had a hard time letting it go and, possibly because I didn't really want to, its journeys will be under control, so that it always returns to its base.

The painting of Dominikos Theotokopoulos and the linguistic artistry of Dimitris Siatopoulos are one of the things I will put in my chest to take with me (Treasure No. 1).Ino - the Second Canal of my Free Library - describes precisely the reasons why Siatopoulos's EL GRECO is a diamond of Greek prose:

EL CRECO, the Greek! The proud lad of Crete, the painter of God, who praised Greece and left his golden seal on the world of art!
The artist who converted simple men into dematerialised shapes of saints and, working in the heart of Catholicism, managed to make acceptable his orthodox, Greek-Byzantine style of painting, with no hesitation to clash with the almighty Inquisition.
The art of painting bows before the artist who sanctified human faces...
I personally bow before the author Dimitris Siatopoulos, who painted with a sole tool, his pen! He painted the life, the work and the soul of Dominikos. Actually, he sanctified Dominikos...
And, if works of art are a legacy for future generations, such is the case with works of language. This award-winning book with its exceptional writing spread out the language and unveiled all its grandeur! The dialect and idioms of Crete enchant and comprise the dowry left behind by Dimitris Siatopoulos for all those who love our language and care for its roots and evolution...
And since art is not to be described but to be felt and savoured, this book of Art and Word had better be read in order to benefit much!

Braino Mathinou
2/12/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου