Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ωραιότερος χάρτης του κόσμου - The most beautiful map in the world

Πάντα αγαπούσα τους χάρτες.
Μου έδιναν μια αίσθηση ασφάλειας αναμεμειγμένη
με αυτή της περιπέτειας και της περιέργειας για το άγνωστο.

Λίγα πράγματα μπορούν να το πετύχουν αυτό 
- ίσως ένας άνθρωπος!
Οι χάρτες κάνουν αυτό το μαγικό,
ακριβώς όπως και τα βιβλία!

Ο συνδυασμός των δύο είναι για μένα εκρηκτικός.
Ταξιδεύω, άλλοτε σε μακρινά, άγνωστα μέρη,
άλλοτε σε κοντινά, μαθαίνοντας
το ανάγλυφο της περιοχής,
τη γεωγραφία που διαμόρφωσε τις συνήθειες
και την εξέλιξη των κατοίκων,
αλλά και την ιστορία του λαού και πώς τα γεγονότα
επηρέασαν τη διαμόρφωση της ιδιοσυγκρασίας του.


Ο ωραιότερος χάρτης του κόσμου 
είναι αυτός που φτιάχνουμε μόνοι μας
στην πορεία της ζωής μας,
είτε με πραγματικά ταξίδια,
είτε με ταξίδια της πολυθρόνας.

Κοιτώντας τα ράφια της βιβλιοθήκης μου, συνειδητοποιώ
ότι τα βιβλία έχουν χαρίσει στον χάρτη μου 
μια ακόμα διάσταση: το βάθος του χρόνου.

Με χαρά αντιλαμβάνομαι ότι, κοιτώντας τον,
μετατρέπεται σε έναν χάρτη-χρονομηχανή,
χάρη στις ιστορίες των βιβλίων.

Συνειδητοποιώ ότι, αν και δύσκολα θα ταξιδέψω ποτέ
με ποταμόπλοιο στον ποταμό Μαγδαλένα,
τον ξέρω σαν την παλάμη του χεριού μου,
με τα ήσυχα νερά του σε κάποια σημεία
και τα επικίνδυνα ρεύματα σε άλλα.
Η Φερμίνα Δάσα μου χαμογελάει με νόημα
από την κουπαστή του πλοίου...

Και η Αλεξάνδρεια του προηγούμενου αιώνα 
ζωντανεύει στον χάρτη μου 
με τη γοητεία των λέξεων του ποιητή...

Και οι χιονισμένες Άλπεις που φιλοξενούσαν 
στις πλαγιές τους θεραπευτήρια, 
όπου ασθενείς γίνονταν ανεξήγητα καλά,
περπατώντας στον καθαρό αέρα...

Είναι πολλά τα ταξίδια μου και
από κάθε ένα έχω κρατήσει ένα μικρό ενθύμιο
για να βάλω πάνω στον χάρτη μου.
Είναι ο ωραιότερος χάρτης του κόσμου!


I have always been fond of maps.
They gave me a sense of security mixed
with that of adventure and curiosity for the unknown.

A few things can achieve this
- another human being perhaps!
Maps can work this magic,
exactly like books can!

The combination of the two is to me explosive.
I travel, either to distant, unfamiliar places,
or to closer ones, knowing the relief of the area,
the geography that formed the habits 
and evolution of its residents, as well as 
the history of the people and how the facts influenced
the formation of their idiosynchracy.

The most beautiful map in the world 
is the one we make ourselves
in the course of our lives,
whether by real journeys,
or journeys of the armchair.

Gazing at the shelves of my library, I realize
that books have lent my map 
one more dimension: the depth of time!

With joy I understand that, by looking at it,
it tranforms into a time machine map,
thanks to the stories of books.

I realize that, although I could hardly find myself
cruising by steamship up and down Magdalena River,
I know it like the palm of my hand
with its calm waters at some points
and hazardous currents at others.
Fermina Dasa is smiling meaningfully to me
from the deck of the ship...

And Alexandria of the previous century
comes to life on my map
with the charm of the poet's words...

And the snowy Alps whose sides gave shelter
to sanatoriums where ill people got mysteriously 
well again. only walking in the fresh air...

My journeys are many and 
from each one I have kept a small souvenir
to put on my map.
It is the most beautiful map in the world.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου