Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Περί παιδείας και γλώσσας - About education and language


Πριν κάποια χρόνια, όταν η ανιψιά μου πήγαινε ακόμα στο γυμνάσιο και αγανακτισμένη με ρώτησε "Τι τα θέλουμε τώρα τα Αρχαία; Τα μισώ!!", η απόκριση βγήκε από μέσα μου αυθόρμητα, χωρίς καμία σκέψη, σαν να ήταν πάντα εκεί: "Επειδή είναι μια μαγική γλώσσα! Όποιος τη μαθαίνει, γίνεται εξυπνότερος και, αργότερα στη ζωή του, σπουδαιότερος."
Η μικρή με κοίταξε τότε με καχυποψία, αλλά στα μάτια της είδα την αλλαγή. Φυσικά, το σχολείο φρόντιζε κάθε μέρα να διαψεύδει με τις πρακτικές του αυτή την αλήθεια!

Όταν το είδος μας σηκώθηκε στα δυο του πόδια, έκανε το πρώτο βήμα που το ξεχώρισε από τα άλλα πλάσματα, όμως η εξέλιξή μας επιτεύχθηκε μέσω της ομιλίας, της γλώσσας που επέτρεψε στον εγκέφαλο να αναπτύξει νέα δίκτυα που σχετίζονται με τη λογική, την αντίληψη, την ευφυΐα και, εν τέλει, τη συνείδηση.


Η γλώσσα των πατέρων μας, η Αρχαία Ελληνική, δεν είναι μια νεκρή γλώσσα - κάθε άλλο! Όσο κι αν η εποχή μας δεν της αφήνει χώρο, όσο κι αν πλήττεται από δήθεν νεωτεριστικές και καινοτόμες πρακτικές, όσο κι αν δίνεται αγώνας να τη μισήσουν οι μαθητές, αυτή συνεχίζει να αναπνέει και να φέρει περήφανα τα μεγάλα της μηνύματα για τον κόσμο και τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος.

Πώς μπορεί να υπάρξει μορφωμένος άνθρωπος χωρίς τη γνώση της γλώσσας του ως ενιαίου συνόλου; Πώς να ανοίξει το μυαλό και να χαράξει νέα μονοπάτια όταν του στερούν την ομορφιά και τον πλούτο αυτής της μοναδικής γλώσσας;


Η γλώσσα δεν είναι απλά λέξεις βαλμένες στη σωστή σειρά. Είναι, πάνω απ'όλα, φορέας πολιτισμού.
Η κατακερματισμένη παιδεία των καιρών μας δεν μπορεί παρά να δημιουργεί κατακερματισμένη γλώσσα και, κατά συνέπεια, ανάλογες προσωπικότητες. Η μαγεία της Αρχαίας Ελληνικής είναι ακόμα ενεργή - για αρχή, αρκεί να διαβάσεις φωναχτά δυο σειρές...A few years ago, when my niece was still going to high school and indignantly asked me "Why do we have to learn Ancient Greek? I hate it!!", the response came so spontaneously from within me, without any thought, as if it had been there all along: "Because it is a magical language! Whoever learns it becomes smarter and, later in life, more important."
The girl looked at me with suspicion, but in her eyes I saw the change. Of course, the school made sure of disproving with its daily practices this very truth! 

When our species stood on its two feet, it made the first step to distinguish from other creatures, but our evolution was achieved through speech, through the language, which allowed the brain to develop new networks relating to reason, perception, intelligence and, eventually, conscience.


The language of our ancestors, the Ancient Greek, is not a dead language - quite the opposite! No matter how little space our era leaves for it, no matter how hard it is stricken by modernistic and innovative practices, no matter how much struggle is given so that the pupils come to hate it, it still breathes and proudly carries its great messages for the world and the power of human spirit.

How can one be educated without knowledge of one's language as a compact whole? How can the mind open up and trace new paths when one is deprived of the beauty and wealth of this unique language?


Language is not just words put in the right order. Above all, it is a bearer of culture. The fragmented education of our times cannot but create a fragmented lagnuage and, as a consequence, fragmented personalities. The magic of Ancient Greek is still active - for starters, it is enough just to read out loud a couple of lines...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου