Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος; - Is king Alexander alive?


Κοιτώντας με δέος τα καραβάνια των προσφύγων να παίρνουν τον αναπόφευκτο δρόμο της "Βαλκανικής Οδού", δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ: 
Πού πήγαν οι Μεγάλοι; 
Εκείνοι οι άνθρωποι που στα σταυροδρόμια της ιστορίας έστεκαν σαν φάροι, αληθινοί βράχοι για να σπάνε πάνω τους τα κύματα της απελπισίας και να ξεθυμαίνουν... αυτοί που ανέρχονταν στο ύψος των περιστάσεων και ενέπνεαν τους λαούς να δημιουργούν αντί να καταστρέφουν...

Η ιστορία, δυστυχώς, δεν μαθαίνεται στα σχολεία, αλλά πολύ αργότερα, όταν το άτομο αποφασίσει να βρει τις ρίζες του, απαλλαγμένο από τις υποδείξεις και την μονομερή αντίληψη της καθεστηκυίας νοοτροπίας.

Το ιστορικό μυθιστόρημα είναι ένας σχεδόν μαγικός τρόπος να ξαναζωντανέψει το παρελθόν και, αδιαμφισβήτητα, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τον συγγραφέα, ο οποίος οφείλει να εντρυφήσει στις ιστορικές πηγές και να μείνει πιστός στα γεγονότα, βάζοντας φρένο στην ορμή της φαντασίας του.

source: pinterest.com

Τέτοια είναι η περίπτωση της Μαίρης Ρενώ. Διάβασα την τριλογία της για τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου πριν πολλά χρόνια και τη διαβάζω τώρα ξανά. Μέσα από το κείμενό της, ξαναζωντανεύει με πλήρη καθαρότητα εκείνο το φωτεινό πλάσμα που άφησε το ίχνος του στην ανθρώπινη ιστορία και που κομμάτια του υπάρχουν ακόμα στα κύτταρα αυτών που διασχίζουν σήμερα τα νερά μας σε αναζήτηση του δικού τους Αγίου Δισκοπότηρου.

Αλέξανδρος για μας - Ισκαντέρ για αυτούς - όλοι ξέρουμε ποιος ήταν !

source: Wikimedia Commons


Η Μαίρη Ρενώ έκανε το χρέος της και η "Αλεξανδριάδα της είναι ένα από τα πιο απροσδόκητα πρωτότυπα έργα τέχνης αυτού του αιώνα." Αναζητήστε το από τις Εκδόσεις Κάκτος και εμπιστευτείτε τη μελέτη της και τα λεπτομερή της σημειώματα στο τέλος κάθε τόμου, όπου εξηγεί τις ιστορικές πηγές και την έρευνά της.

ΤΟΜΟΣ Ι: Φωτιά από τον ουρανό

"Αφήγηση της ζωής ενός μικρού παιδιού 
που προοριζόταν να κατακτήσει τον αρχαίο κόσμο,
 μέχρι τα είκοσί του που αρχίζει η βασιλεία του." 

ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Ο μικρός Πέρσης

"Αφηγείται τα τελευταία 7 χρόνια του Αλέξανδρου,
τις νικηφόρες επελάσεις του και την προσωπικότητα 
που έμελλε να αφήσει το σημάδι της στον κόσμο."

ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ: Επιτάφιοι Αγώνες

"Ο Αλέξανδρος είναι νεκρός. Η φωτιά από τον ουρανό έσβησε.
Καθώς η φλογερή του παρουσία περνάει στον χώρο του μύθου,
οι επιτάφιοι αγώνες αρχίζουν με μεγάλο ανταγωνισμό."


Μερικά αποσπάσματα από την τριλογία:

"Με τον ήλιο που έγερνε προς τη δύση πίσω και τις σκιές των βουνών 
να σκοτεινιάζουν τα νερά της λιμνοθάλασσας, 
ένιωσε την ανάσα του πεπρωμένου, 
μια αλλαγή στην κίνηση του τροχού της μοίρας."

"Η αθανασία για τον άνθρωπο δεν είναι το να ζει για πάντα.
Αυτή η επιθυμία γεννιέται απ' τον φόβο.
Κάθε στιγμή ελεύθερη απ' τον φόβο, κάνει τον άνθρωπο αθάνατο."

"Η βασική αρχή του Αλέξανδρου:
ό,τι κάνεις, καν' το με μεγαλοπρέπεια."

"Είναι ωραίο να είσαι καθαρός από χρέη 
απέναντι στους ανθρώπους."

"Αυτός είχε επενδύσει στην αγάπη
και είχε κερδίσει."

Τι θα έκανε άραγε ο Αλέξανδρος σήμερα;


source: goodreads.com

Gazing in awe at the caravans of refugees taking the inescapable road of the "Balkan Route", I can't help wondering:
"Where have the Great ones gone?"
Those people who, at the crossroads of history, stood like beacons, real rocks for the waves of despair to crash on them and die down... those who rose to the occasion and inspired people to create instead of destroying.

History, unfortunately, is not learned in schools, but much later, when the individual decides to trace his/her roots, free from the instructions and the one-sided perception of established mentality.

Historical novels are an almost magical way to revive the past and, indisputably, pose a great challenge for authors, who owe to delve into the historic sources and stay faithful to the facts, putting a break on the momentum of their imagination.

Such is the case of Mary Renault. I read her trilogy on the life of Alexander the Great many years ago and I am reading it again these days. Through her writing, she breathes life, with all clarity, to that enlightened creature who left his mark on human history and whose traces are still there in the cells of all those who are crossing our waters today in search of their Holy Grail.

Alexander to us - Iskander to them - we all know who he was !

Mary Reanult paid her dues and her "Alexandriad is one of the most unexpectedly original works of art of this century". Seek it with Cactus Editions and trust her study and detailed notes at the end of each volume, where she explains her historic sources and research.

VOLUME I: Fire from heaven

"Narration of the life of a small child 
destined to conquer the ancient world,
until his 20s, when his reign began."

VOLUME II: The Persian Boy

"Narration of the last 7 years of Alexander,
his victorious campaigns and his personality
that was meant to leave his mark."

VOLUME III: Funeral Games

"Alexander is dead. The fire from heaven has gone out.
As his fiery presence passes on to the region of legend,
the funeral games commence 
with great competition."

A few extracts from the trilogy:

"With the sun setting to the west behind
and the shadows of the mountains
obscuring the waters of the lagoon, 
he felt the breath of destiny,
a change in the turning of the wheel of fate."

"Immortality for man is not to live forever; 
this desire is born out of fear.
Every moment free of fear is what makes man immortal."

"Alexander's foundamental principle:
whatever you do, do it with grandieur."

"It is nice to be free of debts before your fellow men."

"He had invested in love
and he had won."

I wonder what Alexander would do today...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου