Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Καλό ταξίδι, κύριε Έκο! - Have a good journey, Mr. Eco!

source: www.italymagazine.com

Γνώρισα τον Ουμπέρτο Έκο, όπως και πάρα πολλοί άλλοι ανά τον κόσμο, κάπου στη δεκαετία του '80, όταν όλοι μιλούσαν για ένα νέο μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε και ήταν τόσο διαφορετικό από οτιδήποτε είχαμε διαβάσει έως τότε. 

Η αλήθεια ήταν ότι "Το όνομα του Ρόδου" σημάδεψε την εποχή του, αλλά και την μετέπειτα, ακριβώς γιατί μιλούσε για πράγματα άγνωστα στους περισσότερους. Επίσης, αλήθεια είναι ότι δημιούργησε ένα νέο λογοτεχνικό είδος με φανατικούς οπαδούς σε όλο τον πλανήτη. Προσωπικά, το λάτρεψα!

Το περίεργο είναι ότι ο κύριος Ουμπέρτο Έκο δεν ήταν καθόλου μυθιστοριογράφος. Υπήρξε μεγάλος Ιταλός γλωσσολόγος (Σημειολογία), φιλόσοφος και στοχαστής. Γνώριζε 5 γλώσσες, ανάμεσα στις οποίες και Αρχαία Ελληνικά. 

Φυσικά, υπήρξε όχι μόνο συγγραφέας και ακαδημαϊκός, αλλά ένας ακάματος αναγνώστης. Πριν δύο μέρες, όταν έγινε γνωστός ο θάνατός του, ανακάτεψα λίγο τα ράφια μου για να ξαναβρώ εκείνο το βιβλίο. Δεν ήταν εκεί. Πρέπει να χάθηκε κάπου στις διαδρομές μου από τότε...

Καλό ταξίδι σ' αυτόν τον οικουμενικό άνθρωπο...

source: en.wikipedia.org

"Όποιος δε διαβάζει, στα 70 του θα έχει ζήσει μόνο μία ζωή, τη δική του!
Όποιος διαβάζει, θα έχει ζήσει 5000 χρόνια:
ήταν εκεί όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ,
όταν ο Ρέντσο παντρεύτηκε τη Λουτσία,
όταν ο Λεοπάρντι θαύμαζε το άπειρο...
Γιατί η ανάγνωση είναι μια αθανασία προς τα πίσω."

Ουμπέρτο Έκο (1932-2016)I met Umberto Eco, like many, may others around the globe, at some point in the '80s, when there was a lot of talk around about a new novel in the market, one that was so very different from anything we had read so far.

The truth was that "The Name of the Rose" marked its time, and the one following it, exactly because it spoke of things unknown to most. Additionally, what is also true is that it created a new literary genre with dedicated fans all over the planet. I, personally, adored it.

The strange thing is that Mr. Umberto Eco was not a novelist at all. He was an Italian linguist (Semantics), a philosopher and a thinker. He knew 5 languages, among which Ancient Greek.

Of course, he had been not only an author and an academic, but an infatiguable reader. Two days ago, when his death became public, I searched through my shelves to find that book again. It was not there. It must have gone missing somewhere in my routes since then...

A good journey to that universal man...

"S/he who does not read, by the age of 70, will have lived only one life, their own!
S/he who reads will have lived 5000 years:
s/he was there when Cain killed Abel,
when Rencho married Lucia,
when Leoparti gazed at infinity in amazement...
Because reading is immortality backwards."

Umberto Eco (1932-2016)

1 σχόλιο: