Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Ελεύθερη Βιβλιοθήκη: Άλλο ένα βιβλιο-ταξίδι ξεκινά - Free Library: One more book-journey begins


Άλλο ένα βιβλίο αφήνει τη βιβλιοθήκη μου και μπαίνει στο Κανάλι 1 
για την ελεύθερη διαδρομή του στον κόσμο.


Τίτλος: Ιμαρέτ
Συγγραφέας: Γιάννης Καλπούζος

Το βιβλίο ξεκινά με έναν χάρτη - τον χάρτη μιας πόλης.
Πάντα μου άρεσαν τα βιβλία που αρχίζουν
τοποθετώντας τον αναγνώστη στον τόπο και τον χρόνο της ιστορίας.

Διαβάζω το οπισθόφυλλο: Άρτα 1854
Κοιτάζω ξανά τη φωτογραφία στο εξώφυλλο.
Ανοίγω την πόρτα και μπαίνω στον κόσμο του -
έναν κόσμο που ήδη ξέρω ότι είναι γνωστός του DNA μου.

Διαβάζω την αφιέρωση με τα ωραία, καλλιγραφικά γράμματα
στην πρώτη σελίδα...

Μα, καλά...; 
Αφήνω να φύγει ένα βιβλίο που μου χαρίστηκε με τόση αγάπη;
Στάθηκα να το σκεφτώ λίγο...
μα, όσο κι αν το ανάλυσα, η απόφασή μου δεν άλλαξε.

Ακριβώς επειδή ξεχειλίζει από αγάπη,
ακριβώς γι' αυτό θέλω να το αφήσω ελεύθερο...

"Μυστήριο τρένο είσαι!"
που θα έλεγε και κάποιος που μάλλον με ήξερε καλά...


One more book is leaving my library to enter Canal 1
for its free ride in the world.

Title: Imaret
Author: Giannis Kalpouzos

The book begins with a map - the map of a city.
I have always been fond of books that start
by putting the reader on the time and place of the story.

I read on the back cover: Arta 1854
I look again at the photo on the front cover.
I open the door and enter its world -
a world that I already know is familiar to my DNA.

I read the dedication with the beautiful, calligraphic handwriting
on the first page...

But, wait...!
Am I letting go of a book given to me with so much love?
I stopped to think about it for a while...
yet, as much I analysed it, my mind would not change.

It was precisely because it was brimming with love, 
precisely for this that I wish to let it free...

"You are some weird type!"
would say someone who possibly knew me rather well...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου