Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

eTwinning: Παροιμίες σε Δράση - Proverbs in Action

Our project logo

eTwinning project 2015-16

Τίτλος έργου: Οι Παροιμίες στην Ευρώπη
Συμμετέχουν: Δ2 τάξη (1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου)
Εκπαιδευτικοί: Μπραϊνώ Μαθηνού (δασκάλα), 
                                                 Βασιλική Παναγιωτέλη (Αγγλικής γλώσσας)
Συνεργαζόμενες χώρες: Ελλάδα (3 σχολεία), Ιταλία (2 σχολεία), 
Ισπανία (2 σχολεία), Σλοβενία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Δραστηριότητα Φεβρουαρίου:

Επιλογή παροιμιών που σχετίζονται με τη θεματολογία του μήνα (Φαγητά).
Οπτικοποίηση και δραματοποίησή τους.
Ανάρτηση στον συνεργατικό τοίχο του έργου στο Twinspace.Project title: Proverbs in Europe
Participants: D2 class (1st Primary School of Skiathos, Greece)
Teacher participants: Braino Mathinou (class teacher), 
                                            Vassiliki Panagioteli (EFL educator)
Partner countries: Greece (3 schools), Italy (2 schools), 
                      Spain (2 schools), Slovenia, Ukraine, United Kingdom

February Task:

Selection of proverbs related to the subject matter of this month (Food).
Visualisation and dramatisation of those chosen.
Posting on the collaborative wall of the project on Twinspace.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου