Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Ελεύθερη Βιβλιοθήκη: 7ο Ταξίδι - Free Library: 7th JourneyΤίτλος: Ιμαρέτ
Συγγραφέας: Γιάννης Καλπούζος


Άλλο ένα βιβλίο των ραφιών μου αφήνει το Κανάλι 1 - Ινώ
για τον Πρώτο του Σταθμό, εγκαινιάζοντας το 7ο Ταξίδι

Εύχομαι το ταξίδι του να είναι μακρύ και συναρπαστικό!

Ευχαριστώ την Ινώ - το ακάματο Κανάλι μου σ' αυτή την Ιδέα,
για τον ενθουσιασμό  και το πάθος της.


Η Ινώ γράφει (σ' ένα εξαιρετικό συνοδευτικό κείμενο):

Άρτα 1854

Μια πόλη, τρεις φυλές. Έλληνες, Τούρκοι, Εβραίοι. Κάθε φυλή ένας ξεχωριστός κόσμος με κώδικες και κανόνες.

Τρία ποτάμια που η μοίρα τα ’φερε να ενωθούν και κοινή πορεία να΄χουν.

Μα κάθε ποτάμι οφείλει να γνωρίζει τις πηγές του. Πίσω να κοιτάζει να οπλίζεται και να μαθαίνει. Ύστερα να οραματίζεται το μέλλον κοιτώντας πάντα μπροστά, γιατί κάποτε ο κύκλος θα κλείσει, σαν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Έτσι προστάζει το κισμέτ…

Δυστυχώς οι φυλές είναι όπως το λάδι με το νερό. Να γίνουν ένα δεν μπορούν. Κάποιος πρέπει να ’ναι από κάτω. Και το λάδι το είχαν οι μουσουλμάνοι.

Μα επειδή η ζωή γράφεται σε χρόνο παρόντα, έπρεπε να αφήσουν στο πλάι  πάθη, μίση, έχθρες, διαμάχες, διαφορές και να συμπορεύονται χωρίς να βάζουν ετικέτες.
Εγώ και ο “άλλος’’…

Η εικόνα του “άλλου’’ δεν κατάφερε να γίνει εμπόδιο σε μια μεγάλη φιλία ανάμεσα σε έναν  Έλληνα και έναν Τούρκο. Ακόμη κι όταν το νερό της Οθωμανικής  αυτοκρατορίας στέρεψε, και ο κατακτητής κατακτήθηκε από τον δούλο του, οι δυο φίλοι ήπιαν μαζί τις τελευταίες σταγόνες.

Τα ποτάμια κυλάνε παρασύροντας όλους σ’ έναν δρόμο.

Τα ρολόγια χτυπάνε δείχνοντας σε όλους τον χρόνο.

Οι άνθρωποι πορεύονται ξέροντας  καλά πως  τα πάθη , τα λάθη, η γλύκα και η πίκρα της ζωής, την ίδια γεύση αφήνει σε όλες τις φυλές.

Οι δυο κόσμοι γίνονται ένας. Ίδια μοιρασιά  στη χαρά και στη θλίψη. Οι ψυχές το ίδιο χαίρονται ή ματώνουν . Η ζωή είναι ίδια, είτε κάτω από τη σκέπη του Θεού, είτε  κάτω από τη σκέπη του Αλλάχ!

Όλοι έχουν τη θέση τους στο Ιμαρέτ των Θεών…

Υ.Γ.  Το εξαιρετικό βιβλίο του Γιάννη  Καλπούζου,  προσφέρει ιστορική γνώση, συγκίνηση, τρυφερότητα και έντονο προβληματισμό για τις σχέσεις ανθρώπων και λαών.
Έκανα ένα υπέροχο ταξίδι στο παρελθόν και μια  γνωριμία με τον παππού Ισμαήλ, που σίγουρα θα μου μείνει αξέχαστη! Ευχαριστώ θερμά τον συγγραφέα, όπως  και τη Βασιλική για την παραχώρηση του συγκεκριμένου βιβλίου!
                                                                                                             Μπραϊνώ  Μαθηνού                                                                                   20/2/2016


Title: Imaret
Author: Yiannis Kalpouzos


One more book of my shelves is leaving Canal 1 - Ino
for its First Station, inauguarating the 7th Journey

May its journey be long and exciting!

I thank Ino - my infatiguable Canal in this Idea,
for her enthusiasm and passion.

Ino writes (in an exceptional accompanying text):

Arta, Greece 1854 A.D

One city, three races. Greeks, Turks, Jews. Each race one separate world with codes and rules.

Three rivers which fate decided to unite and have a common route.

Still each river ought to know its sources, to look back, to build armour and learn. Then it ought to envisage the future, always looking forward, because sooner or later the cycle will close, in the fullness of time. So orders the kismet…

Unfortunately races are like oil and water. They cannot be one. One has to be at the bottom. And the oil belonged to the Muslims.

But because life is written in present time, they had to leave aside passion, hatred, hostility, conflict, dispute and walk together without putting labels.
Me and the “other”…

The idea of the “other” could not stand in the way of a great friendship between a Greek and a Turk. Even when the water of the Ottoman Empire dried up, and the conqueror was conquered by his slave, the two friends drank the last drops together.

The rivers flow dragging everyone along one direction.

The clocks strike telling everyone the time.

The people go on fully aware that passions, mistakes, the sweetness and bitterness of life leave the same taste to all races.

The two worlds become one. The same share in joy and sorrow. The souls rejoice or bleed the same way. Life is the same, whether under the roof of God or that of Allah!

All people have their place in the Imaret of Gods…

P.S. This outstanding book by Yiannis Kalpouzos offers historical knowledge, emotion, tenderness and deep speculation on the relations between men and people.
I had a wonderful journey to the past and made the acquaintance of grandpa Ismael, which will definitely remain unforgettable! I warmly thank the writer, as well as Vassiliki for giving me the specific book!

Braino Mathinou

20/2/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου