Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Το Χρυσό Σημειωματάριο αρχίζει το ταξίδι του - The Golden Notebook begins its journey

Η Ελεύθερη Βιβλιοθήκη εξαπλώνεται με γρήγορους ρυθμούς. Τα βιβλία αφήνουν τα ράφια μου χαρούμενα, ανασαίνοντας φρέσκο αέρα, βρίσκοντας ικανούς αναγνώστες και άξιους συνεχιστές της αρχικής μου ιδέας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που υποδέχεστε τα βιβλία με ενθουσιασμό, που καταθέτετε τις σκέψεις σας στα συνοδευτικά τετράδια και με πολλή φροντίδα αποφασίζετε για τον επόμενο σταθμό. Μικρά ή μεγάλα, τα ίχνη μας αφήνουν το σημάδι τους σε έναν κόσμο που στέκεται πιο πολύ στην επιφάνεια παρά στην ουσία.

Η Ινώ γράφει:


ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ

Μέσα στο βραβευμένο με Νόμπελ  βιβλίο της Ντόρις  Λέσινγκ, ο αναγνώστης κάθε εποχής, μπορεί να αναγνωρίσει κάτι από  τον εαυτό του και τη ζωή του. Κάτι που έδωσε ή πήρε…
Φιλία, επίκριση, αγάπη,  προδοσία...
Πίστη σε ιδανικά και πολιτικά πιστεύω που αμφισβητήθηκαν…
Πάλη ανάμεσα στα δύο φύλα…
Εμπειρία, πόνο, λύτρωση, ελευθερία…
Όλα αυτά ,εύστοχα δοσμένα, μέσα σε χρωματιστά σημειωματάρια!
Μα κάπως έτσι, με χρώματα ,γράφεται η  ζωή μας.
Στόχος μας είναι το χρυσό σημειωματάριο, μα για να το ζήσεις, περνάς από το φάσμα πολλών χρωμάτων. Έτσι μόνο απολαμβάνεις τη  δύναμη της  γνώσης.
Σημασία  έχει το ταξίδι, για να σε ικανοποιήσει  ο "χρυσός"  προορισμός.
Και το ταξίδι αυτό υπόσχεται περιπέτειες…
                                                                                                                
                                                                                               
                                                                                                 Μπραϊνώ  Μαθηνού
                                                                                                     6/1/2016

Το βιβλίο ταξιδεύει προς στην Αναστασία…  

                                           


The Free Library is expanding with rapid paces. The books leave my shelves filled with joy, breathing in fresh air, encountering skilled readers and capable followers of my original idea. A huge thank-you to all of you who welcome the books with enthusiasm, who deposit your thoughts in the accompanying notebooks and with great care decide on their next station. Small or great, our tracks leave their mark in a world that gives more importance to the surface of things than their essence.

Ino writes: 

THE GOLDEN NOTEBOOK

In this Nobel Prize winning book of Doris Lessing, the readers of all eras can see something from themselves and their lives. Something they gave or took...
Friendship, judgement, love, betrayal...
Faith in ideals and political beliefs that were challenged...
The struggle between the two sexes...
Experience, pain, redemption, freedom...
All these, successfully given in coloured notebooks!
In this very way, in colours, our life is written.
Our goal is the golden notebook, but in order to live it, we have to go through the spectrum of many colours. Only in this way do we enjoy the power of knowledge.
What matters is the journey in order to be satisfied by the "golden" destination.
And this journey promises adventures...

                                                                                                                
                                                                                              Braino Mathinou
                                                                                              6/1/2016

The book is travelling to Anastasia...
                                             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου