Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Η Αντιγόνη, η Ινώ και η Βασιλική - Antigone, Ino and Vassiliki

Η Ελεύθερη Βιβλιοθήκη μου ανοίγει πανιά με άνεμο ούριο - το πάθος και την αναγνωστική δεινότητα της Ινώς. Πλέουν τα βιβλία που αφήνουν τα ράφια μου χωρίς εμπόδια, χωρίς χρονοτριβή, με αγάπη για τις λέξεις και το πνεύμα.

Ο Πόλεμος της Αντιγόνης του Νίκολας Νικάστρο δεν άργησε να αφήσει το Κανάλι 1 - την Ινώ και ταξιδεύει ήδη για τον επόμενο Σταθμό!


Η Ινώ γράφει:


                    ΣΟΦΟΚΛΗΣ! ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Υπάρχει άραγε έστω κι ένας άνθρωπος, λάτρης του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, που να του δινόταν η ευκαιρία να ταξιδέψει για λίγο με τη μηχανή του χρόνου  στην αρχαία  Ελλάδα και να αρνιόταν;

Προσωπικά, πιστεύω πως όχι…

Να αναπνεύσεις τον ίδιο αέρα, να περπατήσεις στα ίδια σοκάκια, να σταθείς στην Εκκλησία του Δήμου δίπλα στον Περικλή ή στον Σοφοκλή…

Όνειρο θα πείτε!

Κι όμως, με όχημα το βιβλίο "Ο πόλεμος της Αντιγόνης" ζωντανεύουμε τα όνειρά μας!

Αν και γεννημένος στην Αστόρια της Νέας Υόρκης ο συγγραφέας Νίκολας  Νικάστρο,  μας ξαφνιάζει ευχάριστα παίρνοντας την απόφαση να ασχοληθεί με τη συγγραφή ενός βιβλίου που προϋποθέτει  ιστορική έρευνα σε βάθος και επίπονη μελέτη μέσα από πηγές, 
ώστε να δοθούν με ακρίβεια τα ιστορικά γεγονότα.

Πραγματεύεται τον πόλεμο Αθήνας-Σάμου κατά το 440 π.Χ., κάτι με το οποίο οι σύγχρονοι μελετητές δεν έχουν ασχοληθεί αρκετά.

Στον πόλεμο εμπλέκεται ο Περικλής , καθώς και ο Σοφοκλής με την ιδιότητα του  στρατηγού.
Δίνονται πλούσιες ιστορικές πληροφορίες και για το νησί της Σάμου, 
που ίσως είναι άγνωστες για πολλούς αναγνώστες.

Στο κομμάτι της ιστορικής μυθοπλασίας, ο συγγραφέας εμβαθύνει στην καθημερινότητα της εποχής και κατορθώνει να παρασύρει τον αναγνώστη. 
Οι ήρωες "αποκαθηλώνονται" από τον Όλυμπο, όπου δίκαια τους έχουμε τοποθετήσει πνευματικά, και γίνονται τόσο γήινοι  με λάθη, πάθη, οικογενειακά προβλήματα, πόνο! 
Θνητοί, ευάλωτοι, σχεδόν όμοιοι με μας!

Είναι ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσει κανείς, ώστε να εμπλουτίσει τις ιστορικές του γνώσεις, μα και να καταλήξει στο συμπέρασμα πως από την αρχαιότητα ως σήμερα, δυστυχώς...
 η ιστορία αγαπάει να επαναλαμβάνει τα οδυνηρά γεγονότα, 
όπως ο άνθρωπος αγαπάει να διαιωνίζει τη μικροψυχία και τη ζήλια.

Το βιβλίο ταξιδεύει στον φίλο συγγραφέα Γιώργο Σανιδά, ο οποίος στα δικά του βιβλία αριστοτεχνικά πραγματεύεται ανάλογα ιστορικά θέματα, με άξονα το νησί της Σκιάθου.
Καλή συνέχεια…
                                                                                           
Μπραϊνώ  Μαθηνού      24/1/2016


Εγώ θα κλείσω αυτή την ανάρτηση με μια φράση του Σοφοκλή:
"Δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ."

Skiathos

My Free Library sets sail with tailwind - the passion and reading skill of Ino. The books that leave my shelves sail without obstacles, without waste of time, with love for the words and the human spirit.

Antigone's Wake by Nicholas Nicastro did not take long to leave Canal 1 - Ino and is already travelling to the next Station!

Ino writes:


SOPHOCLES! AN UNKNOWN GENERAL

I wonder whether there is even one person, a lover of the ancient Greek spirit, who, given the chance to travel for a while in a time machine to ancient Greece, would say no.

I, personally, believe there wouldn’t …

To breathe the same air, to walk the same narrow streets, to stand at the Ecclesia of Ancient Athens near Pericles or Sophocles…

A dream, you would say!

Still, having as a vehicle the book “Antigone’s Wake”, our dreams come to life!

Although being born in Astoria, New York, author Nicholas Nicastro surprises us pleasantly deciding to be involved in the writing of a book which presupposes historical research and painstaking study through sources, so that historical facts can be given with accuracy.

The book deals with the war between Athens and Samos circa 440BC, a subject contemporary historians have not touched much.

Pericles is involved in this war, as well as Sophocles with his capacity as a general.
There are also given plenty of historic information about the island of Samos, which are possible unknown to many readers.

On the part of historic fiction, the author delves into the everyday life of that era and manages to take the reader with him. The heroes “are brought down from their pedestal” in Olympus, 
where they had righteously been put spiritually, 
and become really human with their errors, passions, family troubles, pain! 
Mortal, vulnerable, almost just like us!

It is a book worth reading for anyone wishing to enrich their historical knowledge, as well as reach the conclusion that since antiquity, sadly...
 history loves repeating its painful facts,
 just like man loves perpetuating meanness and envy.

The book is already travelling to friend author Giorgos Sanidas, who equally masterly deals with similar historical issues in his books, having as central axis the island of Skiathos.
May it travel on…

                                                                                                  
Braino Mathinou   24/1/2016

Ι will close this post with a phrase by Sophocles:
"I was born not to hate, but to love."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου