Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

eTwinning: Οδηγός Συνεργατικών Δραστηριοτήτων - Guide of Collaborative Activities

Ο Οδηγός αποτελεί ένα συνεργατικό προϊόν και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των mini-courses που διοργάνωσε η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning το 2014.

Ως τελική εργασία οι συμμετέχοντες στα διαδικτυακά μαθήματα έπρεπε να δουλέψουν σε ομάδες και να σχεδιάσουν τη δική τους συνεργατική δραστηριότητα.

Στο Κεφάλαιο "Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση" μπορείτε να διαβάσετε τη δραστηριότητα που σχεδίασε η ομάδα μου με τίτλο "Παίζοντας με τις 4 εποχές". Ευχαριστούμε την ΕΥΥ για την ευκαιρία που μας έδωσε να γνωριστούμε και να συνεργαστούμε. Προσωπικά οφείλω να ευχαριστήσω τις συναδέλφους: Μαρία Τσιαμτσιούρη, Μαρία Στάλια, Ελένη Πρίτσα και Γεωργία Μανέτα, για την υπέροχη αυτή συνεργασία.

__________________________________________________

The following Guide is a collaborative product and was created in the context of a series of mini-courses organised by the Greek National Support Service of the eTwinning action in 2014.

For their final work, all participants in the on-line lessons had to work in groups and design their own collaborative activity.

In the Chapter "Cultural conscience and expression" you can find the activity designed by my group with the title "Playing with the 4 seasons". We thank the NSS for the opportunity to know each other and collaborate. I personally have to thank my colleagues: Maria Tsiamtsiouri, Maria Stalia, Eleni Pritsa and Georgia Maneta, for this wonderful co-operation.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου