Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

eTwinning: Τηλεδιάσκεψη 4 σχολείων- Teleconference with 4 schools

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου (Ημέρα για τα Δικαιώματα των Παιδιών) τα δύο τμήματα της Στ' τάξης του σχολείου μας συναντήθηκαν με τα παιδιά των ξένων σχολείων στα πλαίσια του eTwinning έργου μας "Δημιουργοί κόσμων: Η Βιβλιοθήκη στο σχολείο". 

Η τηλεδιάσκεψη έγινε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του eTwinning και συμμετείχαν δύο σχολεία από την Πολωνία, ένα σχολείο από την Ισπανία και το δικό μας (1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου).

Οι μαθητές μας τραγούδησαν το "ΜΑΖΙ ΣΟΥ" - ένα τραγούδι που έγραψε ο εκπαιδευτικός της μουσικής του σχολείου μας, Αλκιβιάδης Πλακιάς, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά και τη βοήθειά του. Στο τέλος, ενώσαμε τις φωνές μας και τραγουδήσαμε όλα τα σχολεία μαζί το SILENT NIGHT ενόψει των Χριστουγέννων.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο πρόγραμμα:
Βασιλική Παναγιωτέλη
Αλκιβιάδης Πλακιάς
On Friday 11 December (Children's Rights Day) both classes of the 6th grade of our school met with the children of the foreign schools in the context of our eTwinning project this year "Creators of worlds: The Library in the School".

The video-conference took place via the eTwinning LIVE platform and the participants were two schools from Poland, one from Spain and ours (1st Primary of Skiathos). 

Our pupils sang "WITH YOU" - a song written by our school's music teacher, Alkiviadis Plakias, whom we very dearly thank for his offer and help. Closing, we joined our voices and all schools sang together SILENT NIGHT in view of Christmas coming.

Teacher participants in the project:
Vassiliki Panagioteli
Alkiviadis Plakias

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου