Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Παλινδρόμηση - Regression

Ο χρόνος, λένε, είναι ο μεγαλύτερος κριτής. Είναι ο μόνος που σε φέρνει αντιμέτωπο με τις επιλογές σου, με τον ίδιο σου τον εαυτό.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν "χόρτασαν" τη ζωή τους όταν έπρεπε κι έρχεται ο χρόνος ξαφνικά - σαν κεραυνός - να τους θυμίσει ότι το πριν χάθηκε για πάντα. Και πριν το καταλάβεις, βρίσκεσαι στα δίχτυα της Κρίσης Μέσης Ηλικίας!

Τότε, ξεπροβάλλουν τα απωθημένα κι αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι, όχι μόνο δεν είσαι ικανοποιημένος/η με το παρόν σου, αλλά περισσότερο ότι πρέπει να ψάξεις - πανικόβλητος/η - να βρεις τους τρόπους για να γυρίσεις πίσω το ρολόι, στο παρελθόν που δεν έζησες.

Εκεί βρίσκεται και η παγίδα για τον ανικανοποίητο άνθρωπο - η παγίδα της γελοιοποίησης.

Σύμφωνα με τον Σίγκμουντ Φρόυντ, η ευτυχία δεν είναι ένας σταθμός που φτάνεις, αλλά ο τρόπος που ταξιδεύεις. Εύκολα μπορεί να γελοιοποιηθεί όποιος παλεύει να γυρίσει το τρένο πίσω.

"Η παλινδρόμηση συμβαίνει όταν το άτομο, αγχωμένο από απειλητικές σκέψεις και συναισθήματα, συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που είναι χαρακτηριστικός ενός προηγούμενου εξελικτικού σταδίου."

Φυσικά, όλα αυτά αφορούν πάντα τους άλλους και όχι εμάς τους ίδιους. Παραφράζοντας την πασίγνωστη ρήση, θα πω πως θέλει αρετή και τόλμη η αυτογνωσία.

Source: http://www.whale.to/

Time, they say, is the greatest judge of all. It is the only one that brings you face-to-face with your choices, with your own self.

There are people who did not have enough of life when they should have, and time comes suddenly - like thunder - to remind them that what was is gone forever. And before you know it, you find yourself in the web of Middle Life Crisis!

This is when repressed desires emerge and you begin to realise that, not only are you not satisfied with your present, but mostly that you have to look - in panic - for the ways to turn back the clock, to the past you did not live.

This is where the trap lies for the unsatisfied individual - the trap of ridicule.

According to Sigmund Freud, happiness is not some station you are supposed to arrive at, but it is the way you travel. It is easy for someone to ridicule themselves in their effort to turn back the train.

"Regression occurs when the individual, stressed by threatening thoughts and emotions, behaves in a way characteristic of a previous evolutionary stage."

Of course, all the above have to do with everybody else except our own selves. Paraphrasing the famous quote, I say that self-knowledge requires vitrue and dare.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου