Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Το Σύνδρομο της Δημοσιότητας - The Publicity Syndrome

Στο βιβλίο του "Ο Νικητής Είναι Μόνος" (2008), ο Πάουλο Κοέλιο μιλάει αναλυτικά για το Σύνδρομο της Δημοσιότητας ή αλλιώς το Πάθος για Προβολή.
Αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Το σύνδρομο της δημοσιότητας παρατηρείται όταν οι άνθρωποι ξεχνούν ποιοι είναι και αρχίζουν να πιστεύουν όσα λένε οι άλλοι για αυτούς. Το σύνδρομο της δημοσιότητας μπορεί να καταστρέψει καριέρες, γάμους, χριστιανικές αξίες - τυφλώνει σοφούς και αδαείς μαζί."

Είναι ένα εξαίρετο βιβλίο που λειτουργεί ως απότομη αφύπνιση από τον λήθαργο της εποχής μας, θυμίζοντας μας ότι η πλασματική ζωή της "δήθεν" δημοφιλίας είναι μια ύπουλη ασθένεια.
Διαβάζοντάς το αυτές τις μέρες, κρατώ ένα πολύ σημαντικό μήνυμά του:

"Δεν θέλω να γίνω κάποιος διάσημος, αλλά κάποιος σημαντικός - κάποιος που δεν τον ενδιαφέρει να φανεί, γιατί ξέρει ποιος είναι."

Μοιράζομαι μαζί σας και ένα απόφθεγμα του νομπελίστα Άλμπερτ Σβάιτσερ, που διάλεξε ο ίδιος ο Κοέλιο να συμπεριλάβει στο βιβλίο του:

"Όλοι ξέρουμε την ασθένεια που μαστίζει την Κεντρική Αφρική και λέγεται αρρώστια του ύπνου... Υπάρχει και μια μορφή αρρώστιας του ύπνου που την παθαίνει η ψυχή. Είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί δεν την καταλαβαίνουμε. Γι'αυτό πρέπει να προσέχουμε. Αν νιώσετε το παραμικρό σημάδι αδιαφορίας, ότι χάνετε τη σοβαρότητα, την επιθυμία, τον ενθουσιασμό και την όρεξή σας, θεωρήστε το προειδοποιητικό σημάδι. Η ψυχή μας υποφέρει όταν ζούμε επιφανειακά. Στην ψυχή αρέσουν τα όμορφα πράγματα, με βαθύτερο νόημα." 
In his book "The Winner Stands Alone" (2008), Paulo Coelho talks analytically about the Publicity Syndrome, otherwise known as the Passion for Show-off.
He characteristically mentions:

"The publicity syndrome is noted when people forget who they are and start believing what the others think of them. The publicity syndrome can ruin careers, marriages, christian values - it blinds the wise and the ignorant alike."

It is an exceptional book which acts as a sudden awakening from the lethargy of our time, reminding us that the virtual life of "make-believe" popularity is a devious disease.
Reading it these days, I keep one of its very important messages:

"I don't wish to be someone famous, but someone important - someone who doesn't care to show off, because s/he knows who s/he is."

I am also sharing with you a saying by Albert Schweitzer (Nobel Peace Prize), which Coelho himself chose to include in his book:

"We are all aware of the disease which plagues Central Africa and goes by the name of sleeping sickness... There is also another form of the sleeping sickness which attacks the soul. It is very dangerous, because we don't realise it. That's why we have to be cautious. If you feel the slightest sign of indifference or that you are losing your sobriety, your longing, your enthusiasm and zest, consider it a warning sign. Our soul suffers when we live superficially. The soul likes beautiful things, with a deeper meaning."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου