Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Παλινδρόμηση - Regression

Ο χρόνος, λένε, είναι ο μεγαλύτερος κριτής. Είναι ο μόνος που σε φέρνει αντιμέτωπο με τις επιλογές σου, με τον ίδιο σου τον εαυτό.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν "χόρτασαν" τη ζωή τους όταν έπρεπε κι έρχεται ο χρόνος ξαφνικά - σαν κεραυνός - να τους θυμίσει ότι το πριν χάθηκε για πάντα. Και πριν το καταλάβεις, βρίσκεσαι στα δίχτυα της Κρίσης Μέσης Ηλικίας!

Τότε, ξεπροβάλλουν τα απωθημένα κι αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι, όχι μόνο δεν είσαι ικανοποιημένος/η με το παρόν σου, αλλά περισσότερο ότι πρέπει να ψάξεις - πανικόβλητος/η - να βρεις τους τρόπους για να γυρίσεις πίσω το ρολόι, στο παρελθόν που δεν έζησες.

Εκεί βρίσκεται και η παγίδα για τον ανικανοποίητο άνθρωπο - η παγίδα της γελοιοποίησης.

Σύμφωνα με τον Σίγκμουντ Φρόυντ, η ευτυχία δεν είναι ένας σταθμός που φτάνεις, αλλά ο τρόπος που ταξιδεύεις. Εύκολα μπορεί να γελοιοποιηθεί όποιος παλεύει να γυρίσει το τρένο πίσω.

"Η παλινδρόμηση συμβαίνει όταν το άτομο, αγχωμένο από απειλητικές σκέψεις και συναισθήματα, συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που είναι χαρακτηριστικός ενός προηγούμενου εξελικτικού σταδίου."

Φυσικά, όλα αυτά αφορούν πάντα τους άλλους και όχι εμάς τους ίδιους. Παραφράζοντας την πασίγνωστη ρήση, θα πω πως θέλει αρετή και τόλμη η αυτογνωσία.

Source: http://www.whale.to/

Time, they say, is the greatest judge of all. It is the only one that brings you face-to-face with your choices, with your own self.

There are people who did not have enough of life when they should have, and time comes suddenly - like thunder - to remind them that what was is gone forever. And before you know it, you find yourself in the web of Middle Life Crisis!

This is when repressed desires emerge and you begin to realise that, not only are you not satisfied with your present, but mostly that you have to look - in panic - for the ways to turn back the clock, to the past you did not live.

This is where the trap lies for the unsatisfied individual - the trap of ridicule.

According to Sigmund Freud, happiness is not some station you are supposed to arrive at, but it is the way you travel. It is easy for someone to ridicule themselves in their effort to turn back the train.

"Regression occurs when the individual, stressed by threatening thoughts and emotions, behaves in a way characteristic of a previous evolutionary stage."

Of course, all the above have to do with everybody else except our own selves. Paraphrasing the famous quote, I say that self-knowledge requires vitrue and dare.

Το Σύνδρομο της Δημοσιότητας - The Publicity Syndrome

Στο βιβλίο του "Ο Νικητής Είναι Μόνος" (2008), ο Πάουλο Κοέλιο μιλάει αναλυτικά για το Σύνδρομο της Δημοσιότητας ή αλλιώς το Πάθος για Προβολή.
Αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Το σύνδρομο της δημοσιότητας παρατηρείται όταν οι άνθρωποι ξεχνούν ποιοι είναι και αρχίζουν να πιστεύουν όσα λένε οι άλλοι για αυτούς. Το σύνδρομο της δημοσιότητας μπορεί να καταστρέψει καριέρες, γάμους, χριστιανικές αξίες - τυφλώνει σοφούς και αδαείς μαζί."

Είναι ένα εξαίρετο βιβλίο που λειτουργεί ως απότομη αφύπνιση από τον λήθαργο της εποχής μας, θυμίζοντας μας ότι η πλασματική ζωή της "δήθεν" δημοφιλίας είναι μια ύπουλη ασθένεια.
Διαβάζοντάς το αυτές τις μέρες, κρατώ ένα πολύ σημαντικό μήνυμά του:

"Δεν θέλω να γίνω κάποιος διάσημος, αλλά κάποιος σημαντικός - κάποιος που δεν τον ενδιαφέρει να φανεί, γιατί ξέρει ποιος είναι."

Μοιράζομαι μαζί σας και ένα απόφθεγμα του νομπελίστα Άλμπερτ Σβάιτσερ, που διάλεξε ο ίδιος ο Κοέλιο να συμπεριλάβει στο βιβλίο του:

"Όλοι ξέρουμε την ασθένεια που μαστίζει την Κεντρική Αφρική και λέγεται αρρώστια του ύπνου... Υπάρχει και μια μορφή αρρώστιας του ύπνου που την παθαίνει η ψυχή. Είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί δεν την καταλαβαίνουμε. Γι'αυτό πρέπει να προσέχουμε. Αν νιώσετε το παραμικρό σημάδι αδιαφορίας, ότι χάνετε τη σοβαρότητα, την επιθυμία, τον ενθουσιασμό και την όρεξή σας, θεωρήστε το προειδοποιητικό σημάδι. Η ψυχή μας υποφέρει όταν ζούμε επιφανειακά. Στην ψυχή αρέσουν τα όμορφα πράγματα, με βαθύτερο νόημα." 
In his book "The Winner Stands Alone" (2008), Paulo Coelho talks analytically about the Publicity Syndrome, otherwise known as the Passion for Show-off.
He characteristically mentions:

"The publicity syndrome is noted when people forget who they are and start believing what the others think of them. The publicity syndrome can ruin careers, marriages, christian values - it blinds the wise and the ignorant alike."

It is an exceptional book which acts as a sudden awakening from the lethargy of our time, reminding us that the virtual life of "make-believe" popularity is a devious disease.
Reading it these days, I keep one of its very important messages:

"I don't wish to be someone famous, but someone important - someone who doesn't care to show off, because s/he knows who s/he is."

I am also sharing with you a saying by Albert Schweitzer (Nobel Peace Prize), which Coelho himself chose to include in his book:

"We are all aware of the disease which plagues Central Africa and goes by the name of sleeping sickness... There is also another form of the sleeping sickness which attacks the soul. It is very dangerous, because we don't realise it. That's why we have to be cautious. If you feel the slightest sign of indifference or that you are losing your sobriety, your longing, your enthusiasm and zest, consider it a warning sign. Our soul suffers when we live superficially. The soul likes beautiful things, with a deeper meaning."


Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

eTwinning: Η Ιστορία της Ομάδας Βιβλιοθήκης - The Story of the Library Team

Η Ομάδα Βιβλιοθήκης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου (μαθητές και μαθήτριες των Στ1 και Στ2 τμημάτων) συμμετέχουν στο eTwinning έργο όπου κάθε σχολείο-συνεργάτης θα γράψει την αρχή μιας ιστορίας, η οποία θα ταξιδέψει στην Ευρώπη για να συνεχιστεί μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι της.

Το βιβλίο θα ταξιδέψει και με τον παραδοσιακό τρόπο (μέσω συμβατικού ταχυδρομείου), αλλά και ψηφιακά.

Νιώθω πολύ περήφανη που συντονίζω τη δουλειά αυτών των παιδιών και σας την παρουσιάζω σήμερα με πολλή συγκίνηση. Το έργο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, αλλά οι μαθητές μου με τη φαντασία και την έμπνευσή τους ολοκλήρωσαν ήδη το πρώτο μέρος.

Λίγα λόγια για την ιστορία:
Η Αφροδίτη, ένα κορίτσι με ειδικές ανάγκες, αποφασίζει να ξεκινήσει ένα ταξίδι στην Ευρώπη παρέα με δύο καλούς της φίλους και τον σκύλο της. Είναι σίγουρη ότι, αν καταφέρει να φτάσει τον ορίζοντα, θα μπορέσει να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα...Book titled 'Afrodite travels around Europe'


The Library Team of the 1st Primary School of Skiathos (pupils of the two classes of the 6th grade) participate in an eTwinning project in which each partner-school will write the beginning of a story, which will travel around Europe in order to be continued until it returns home.

The book will travel both in the traditional way (via standard mail) and digitally.

I am really proud to be coordinating the work of these children and I am presenting it to you today with great emotion. The project is still in progress, but my pupils with their imagination and inspiration have already completed the first part.Η παραδοσιακή εκδοχή της ιστορίας μας
The traditional version of our storyΌλο το υλικό που ετοίμασαν οι μαθητές - All the rough material prepared by the pupils
Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Το Τρίτο Βιβλίο που Ταξιδεύει στο Κανάλι Ινώ - The Third Travelling Book in Canal Ino

Τίτλος: Το Χρυσό Σημειωματάριο
Συγγραφέας: Ντόρις Λέσινγκ

Πρόκειται για το τρίτο βιβλίο που χαιρετάει τα ράφια της βιβλιοθήκης μου, μπαίνει στο Κανάλι της Ινώς και ξεκινάει το ταξίδι του στον κόσμο.

Πρόκειται για ένα δύσκολο βιβλίο που αναλύει τη ζωή του πρώτου μισού του προηγούμενου αιώνα από τόσες πολλές πλευρές, που είναι αδύνατον να το κατατάξεις κάπου. Η δημιουργός του είναι μια υπέροχη γυναίκα, που κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το συνολικό της έργο. 

Όπως όλα τα ταξίδια, αυτό που έχει σημασία είναι οι αναμνήσεις που φτιάχνονται μέσα μας όταν κάποια στιγμή φτάσουμε στον προορισμό. Ξανα-διαβάζοντάς το πριν το αφήσω, ταξίδεψα στις εικόνες και τις ιδέες του γεμίζοντας τις μπαταρίες μου για πολύ καιρό.Title: The Golden Notebook
Author: Doris Lessing

This is the third book that bids fareweel to the shelves of my personal library, enters Ino's Canal and begins its journey to the world.

It is the case of a difficul book which analyses life in the first half of the previous century from so many angles that it is impossible to classify it under one genre. Its creator is an amazing woman, who was awarded the Nobel Prize for Literature for her overall work.

Like all journeys, what matters are the memories being formed inside us when we reach our destination at some point. Re-reading it before letting it go, I travelled in its images and ideas recharging my batteries for a long time.

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

Το Βιβλίο που Ταξιδεύει (Σταθμός Αναστασία) - The Travelling Book (Station Anastasia)
Η Αναστασία γράφει:

"Όταν κατέφθασε το βιβλίο στα χέρια μου, ενθουσιάστηκα με τη ιδέα της Ελεύθερης Βιβλιοθήκης, όπως επίσης ένιωσα τιμή και ευθύνη που επελέγην εγώ ως επόμενος σταθμός.

Ένα βιβλίο που κύλησε αργά... τόσο αργά ώστε να το απολαύσω ήρεμα τις φορτωμένες ημέρες του φθινοπώρου.

Μέσα από αυτό το βιβλίο ταξίδεψα στις καραϊβικές ακτές, μεταφέρθηκα στα τέλη του 19ου αιώνα - ίσως και αρχές του 20ου - αγάπησα, ερωτεύτηκα, θύμωσα, χαμογέλασα... Μα πάνω απ'όλα, συνειδητοποίησα πως δεν θα γίνω ποτέ μια καλή συγγραφέας, όταν άνθρωποι σαν τον Μάρκες έχουν επιτελέσει ένα τέτοιο αριστουργηματικό, συγγραφικά και λογοτεχνικά, έργο.

Ο επόμενος σταθμός είναι ο Αλέξανδρος. Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, άλλωστε."

Ευχαριστώ την Αναστασία για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μου και για τον σεβασμό στο βιβλίο που έφτασε στα χέρια της. 

Τα μεγάλα βιβλία κάνουν κάτι παραπάνω από το να μας γεμίζουν εικόνες και συναισθήματα. Είναι καθρέπτες, μέσα στους οποίους βλέπουμε την αλήθεια μας. Καταλαβαίνω τα λόγια της Αναστασίας σε όλο τους το βάθος. Κάποιοι από εμάς μπορεί να μην φτάσουν ποτέ την συγγραφική δεινότητα κολοσσών όπως αυτός ο Κολομβιανός μάγος, αλλά γινόμαστε σοφοί αναγνώστες - αντάξιοι των έργων τους. Για μας έγραφε και αυτό είναι μεγάλο παράσημο.


Anastasia writes:

"When the book arrived in my hands, I was enthusiastic with the idea of the Free Library and felt honour and responsibility for having being chosen as the next station.

A book that flowed slowly... so slowly that I could enjoy it calmly during the burdened days of autumn.

Through this book I travelled to the Carribean coasts, I was tranferred to the late 19th century - perhaps to the early 20th - I loved, I fell in love, I got angry, I smiled... But above all else, I realised that I would never be a good writer, when people like Marquez have accomplished such a masterly work, both in author's and in literary terms.

The next station will be Alexandros. It couldn't have been anyone else, for that matter."

I have to thank Anastasia for her response to my calling and for the respect she showed to the book that reached her hands.

Great books do something more than fill us with images and emotions. They are mirrors in which we see our truth. I understand Anastasia's words in their full depth. Some of us may never reach the writing skill of colossal figures like this Colombian wizard, but we become wise readers - worthy of their works. He wrote for us and this alone is a major medal.


Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Αβοήθητοι; - Helpless?

Σε μαύρες μέρες σαν κι αυτή, το μυαλό ψάχνει για απαντήσεις στα παράλογα "γιατί;" της εποχής μας, αναζητώντας ταυτόχρονα την αίσθηση ισορροπίας που επιτρέπει στη ζωή να ανθίσει και στην ψυχή να δημιουργήσει.

Τρέχει το μυαλό και αναζητά καταφύγιο σε άλλους καιρούς, που μπορεί να ήταν φορτωμένοι με τα δικά τους προβλήματα, μα τώρα είναι μακριά και δείχνουν όμορφοι κάτω από το πρίσμα της νοσταλγίας.

Μέρες σαν κι αυτή, όπου τα δεδομένα κλονίζονται και βασικές αξίες απειλούνται, μπροστά στον πανικό του παράλογου θανάτου, είναι ανθρώπινο να νιώθουμε αβοήθητοι. Το τέρας του παραμυθιού υψώνει το άσχημο κεφάλι του κι εμείς κοιτάμε με κομμένη την ανάσα το στόμα του να καταπίνει το μέλλον.

Η δύναμή μας ίσως βρίσκεται βαθιά στις πρωταρχικές μας αναμνήσεις, στις αρχές και τις αξίες των προγόνων μας που φώτισαν με το πνεύμα τους το δρόμο μπροστά.

Αβοήθητοι ίσως για λίγο - μέχρι τα μονοπάτια του μυαλού μας να συνδεθούν με την ουσία των κυττάρων μας.

Το Παρίσι δεν μπορεί ποτέ να πάψει να είναι φωτεινό!


Excellent video for an eternal song!


On black days like this one, the mind seeks for answers to the irrational "whys?" of our times, searching at the same time for this sense of balance that allows life to flourish and the soul to create.

The mind runs to seek shelter to other times, which might have been burdened with their own problems but are now distant and beautiful under the prism of nostalgia.

Days like this today, when things for granted are shaken and essential values are threatened, before the panic of irrational death, it is only human to feel helpless. The monster of the fairytale has risen its ugly head and we look up in amazement at its mouth devouring the future.

Perhaps our strength lies deep into our primeval memories, in the principles and values of our ancestors whose spirit illuminated the road ahead.

Helpless maybe for a while - until our mind paths connect with the essence of our cells.

Paris can never stop being bright!

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Οι Αρετές του Καλού Συνεργάτη - The Qualities of a Good Partner

Δύσκολο είδος, αλλά όχι σπάνιο!
Δείχνει κατανόηση.
Είναι υποστηρικτικός, ακόμα κι όταν αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά.
Δεν βάζει στη ζυγαριά το μερίδιο δουλειάς και ευθυνών που του αναλογεί.
Επιδεικνύει ανοχή στις "ανέφικτες" προτάσεις των μελών της ομάδας και ξέρει να περιμένει .

Συνδυάζει αίσθηση του χιούμορ, πνευματικότητα και εφευρετικότητα με την οργάνωση, τον σχεδιασμό των εργασιών και την έγκαιρη εκτέλεσή τους.

Δεν φοβάται να τολμήσει νέα πράγματα, να ακολουθήσει τους συνεργάτες τους πέρα και έξω από την "περιοχή ασφάλειάς" του. Αντίθετα, δείχνει διάθεση να πειραματιστεί, να αφιερώσει χρόνο και είναι διατεθειμένος να κάνει λάθη και να γίνεται καλύτερος στην πορεία.

Όμως...
πέρα και πάνω απ'όλα, ο καλός συνεργάτης είναι αυτός που ενθουσιάζεται με το έργο του, αυτός που βάζει στο έργο του πάθος και ψυχή.

Μήπως δεν είναι όλες αυτές αρετές για κάθε συν- στη ζωή μας; (συνεργάτη, συνάδελφο, σύντροφο, σύζυγο)


A good partner knows your inner drives!

Hard-to-find species, but not scarce!
Shows understanding.
Is supportive even when it means more work.
Does not put on scales to weigh the share of work and responsibilities.
Displays tolerance to the "impossible" suggestions of the group members and knows how to wait.

Combines sense of humour, wit and ingenuity with organisation skills, task planning and on-time delivery of the above.

Is not afraid to embark on new things, to follow partners outside and beyond "comfort zones". On the contrary, shows willingness to experiment, to dedicate time, to make mistakes and become better on the way.

Yet...
above and beyond all else, a good partner is the one who gets enthusiastic about his/her work, the one who puts passion and soul to it.

Don't you think that all these are qualities for all kinds of partners in our life? (colleague, companion, spouse) 


eTwinning: Οι Παροιμίες στην Ευρώπη - Proverbs in Europe

Μια από τις πρωτοβουλίες που πήραμε ως ιδρυτές του έργου ήταν να παρουσιάσουμε στους Ευρωπαίους φίλους μας ρητά από την Αρχαία Ελλάδα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ2 τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου ετοίμασαν και παρουσίασαν σε δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) τα σοφά λόγια που επιλέξαμε και προσκαλέσαμε τους μαθητές των ξένων σχολείων να μιλήσουν τη γλώσσα μας! Φυσικά θα κάνουμε κι εμείς το ίδιο με αυτούς και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό!

________________________________________________

One of the initiatives we took as founders of the project was to present to our European friends sayings from Ancient Greece. The pupils of D2 class (4th grade) of the 1st Primary School of Skiathos prepared and presented in two languages (Greek and English) the wise words we chose and we invited the pupils of foreign schools to speak our language! Of course we will do the same for them and we are very enthusiastic about it! 


Δείτε ποιοι είναι οι συνεργάτες μας σε αυτό το ταξίδι. Μπορείτε να επιλέξετε επίγεια περιήγηση ή δορυφορική.

See who are partners are on this journey. You can choose earth tour or satellite.