Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Η μουσικές μας - Our music

Στις παρυφές του χειμώνα, οι εικόνες ζητάνε μουσικές να τις συνοδέψουν. Θέλω πολύ να μάθω ποιες είναι οι δικές σας μουσικές, αυτές που μιλάνε μέσα σας και κάνουν τη ζωή σημαντική.

On the verge of winter, images call for music to accompany them. I would really like to know which is your music of preference, which are the songs that speak to you inside and make life important.

Τα 3 καλύτερα μουσικά κομμάτια όλων των εποχών - Your top 3 musical pieces ever

Άφησε το σημείωμά σου - Post-it!                                                                                         Your top 3 songs ever...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου