Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Η Ελεύθερη Βιβλιοθήκη εξαπλώνεται - The Free Library is expanding

Τα Κανάλια της Ελεύθερης Βιβλιοθήκης μου είναι δίοδοι, περάσματα, μέσα από τα οποία ταξιδεύουν τα βιβλία μου ελεύθερα από σταθμό σε σταθμό. Τα Κανάλια είναι οι άνθρωποι στους οποίους αρχικά εμπιστεύομαι τα βιβλία και οι Σταθμοί είναι οι αναγνώστες που επιλέγονται.

The Canal of the Free Library are ways, passages, through which my books travel freely from station to station. The Canals are the people I initially trust my books with and the Stations are the readers chosen.Κανάλι 1 Ινώ - Δεύτερο Βιβλίο

Το δεύτερο βιβλίο πήρε ήδη το εισιτήριο για το μακρινό ταξίδι του μέσα από το Κανάλι 1, την Ινώ. Το αποχαιρέτησα χθες το βράδυ, αφού το ξαναδιάβασα, (είναι ο όρος που έβαλα στον εαυτό μου πριν αφήσω ένα βιβλίο μου να φύγει) και τώρα ήρθε η ώρα να πετάξει κι αυτό ελεύθερο, να νιώσει άλλα μάτια να το αγγίζουν.

Η διαδρομή του μοιάζει σίγουρη σ' αυτό το Κανάλι με τα ήσυχα νερά. Παρέα του το μικρό τετράδιο που θα καταγράφει τους Σταθμούς αυτού του ταξιδιού.

Τίτλος Βιβλίου: Η Πόρτα
Συγγραφέας: Μάγδα Σάμπο

Η Πόρτα - The Door 

Canal 1 - Second Book

The second book has already taken the ticket for its long journey through Canal 1, that of Ino's. I bid it farewell last night, after having read it again, (that's the condition I put myself before letting a book leave) and now it's time for it to fly freely too, to feel new eyes touching it.

Its route seems certain on this Canal with calm waters. Its companion a small notebook to record the Stations of this journey.

Book Title: The Door
Author: Magda Szabo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου