Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

eTwinning: Η Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας - Our School Library

Αυτό είναι το πρώτο βίντεο παρουσίασης για το έργο "Δημιουργοί Κόσμων - Η Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας" στο οποίο θα συμμετέχουν οι Στ1 και Στ2 τάξεις του σχολείου μας. Οι πρώτες μας εργασίες θα επικεντρωθούν στην επιλογή του κορμού της ιστορίας που θα μας εκπροσωπήσει. Έχουμε ήδη χωριστεί σε 4 ομάδες οι οποίες θα δουλέψουν αρχικά ξεχωριστά με σκοπό την επινόηση της πιο πρωτότυπης ιστορίας. Κατόπιν οι ιστορίες θα ενωθούν σε μία, όπως και οι ομάδες, και το Βιβλίο Που Ταξιδεύει θα αρχίσει το ταξίδι του στην Ευρώπη.


This is the first presentation video for the project "Creators of Worlds - The Library in our School" in which our two classes of the 6th grade will take part. Our initial work will focus on choosing the plot of the story that will represent us. We have already formed 4 groups which will initially work separately with the aim of inventing the most original story. Following this, the stories will become one, just like our groups, and the Travelling Book will commence its journey across Europe.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου