Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Παρουσιάσεις και εργασίες στο eTwinning - eTwinning Presentations and Work


Το έργο μας "Οι Παροιμίες στην Ευρώπη" ξεκίνησε δυνατά με 6 σχολεία να συμμετέχουν ήδη ενεργά με παρουσιάσεις και συμμετοχή στον διαγωνισμό για το λογότυπο που προτείναμε. Εμείς κάναμε την αρχή με δύο βιντεο-παρουσιάσεις και υποβολή του λογότυπου του σχολείου μας συνοδευόμενο από τον μύθο του Αρίωνα, που αιτιολογεί αυτή μας την επιλογή.

Our project "Proverbs in Europe" has taken off strongly with 6 schools already participating actively with presentations and participation in the logo competition we have proposed. We have made the start with two video-presentations and the submission of our school's logo, accompanied by the myth of Arion, which justifies this choice of ours. 









Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου