Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

eTwinning: Παρουσίαση του έργου της Βιβλιοθήκης (2014-15) - Presentation of the Library work (2014-15)

Στα πλαίσια του δεύτερου έργου eTwinning - Η Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας, παρουσιάσαμε στους συνεργάτες μας τα πεπραγμένα της Ομάδας Βιβλιοθήκης για της περυσινή χρονιά 2014-15.

In the context of our second eTwinning project - Our School Library, we presented to our partners the work of our Library Team last year 2014-15.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου