Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Ο καταπραϋντικός ήχος της σιωπής - The soothing sound of silence

Αν και ένθερμη οπαδός των λέξεων και της δύναμης του λόγου, οφείλω να δώσω τα εύσημα στην ακλόνητη δύναμη της σιωπής. Ναι!! Μερικές φορές μιλάει δυνατότερα απ' τα λόγια και, ίσως, σε ακραίες περιπτώσεις ευαισθησίας, μπορεί να λυγίσει το ηθικό και της ισχυρότερης προσωπικότητας.

...γιατί ο λόγος έχει πάντα και αντίλογο, ενώ η σιωπή υπόκειται σε υποκειμενική ανάγνωση, δημιουργεί αμφιβολία ως προς την ανάγνωση της κατάστασης, σε οδηγεί σε αμηχανία,...

Οι σιωπές είναι πάντα γεμάτες νοήματα και αποχρώσεις, δηλώνουν κάτι, σαν να ψάχνουν τα λόγια κι αυτά να μην είναι αρκετά να εκφράσουν την σιωπή.

Το παιχνίδι της σιωπής είναι γοητευτικό, συνοδεύεται από μια γλώσσα του σώματος σκανδαλωδώς εκφραστική, προκαλεί το μυαλό να λύσει το αίνιγμά της, να βρει την εξήγηση που κρύβεται πίσω της.

Αγαπώ τον ήχο της σιωπής όταν αυτή έρχεται να σκεπάσει τις σκέψεις μου, μα εξίσου απεχθάνομαι την επιτηδευμένη σιωπή (ή μάλλον την κατακράτηση λέξεων) που πηγάζει από συναισθηματική τσιγκουνιά. 

Ακούω εδώ και χρόνια τον καταπραϋντικό της ήχο...


Albeit a fervent admirer of words and their power, I have to give credit to the unshakeable power of silence. Yes!! Several times it speaks louder than words and, perhaps, in extreme cases of sensibility, it might even bend the morale of the strongest personality.

...because words always has counter words, while silence is subject to subjective reading, it creates doubt as to the reading of the situation, it leads to awkardness,..

Silences are always filled with meanings and shades, they declare something, as if seeking the words and these not being enough to express this silence.

The silence game is charming, it is accompanied by a body language scandalously expressive, it challenges the mind to solve its riddle, to find the explanation hidden behind it. 

I love the sound of silence when it comes to cover my thoughts, but I equally loathe the stilted silence ( or rather the withholding of words) which stems from emotional miserliness.

For years now I hear its soothing sound...
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου