Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Η ζωή μας στο eTwinning μέχρι σήμερα - Our eTwinning life so far

Μετά από δυόμιση περίπου χρόνια ενασχόλησης με το θεσμό eTwinning, αποφάσισα να συγκεντρώσω σε ένα βίντεο τα σημαντικότερα σημεία της δουλειάς των μαθητών  μου μέχρι σήμερα. Είναι μόνο ένα μέρος των πεπραγμένων μας, καθώς το σημαντικότερο κομμάτι αυτών των συνεργατικών προγραμμάτων αφορά σε ιδέες και αξίες που αναπτύσσονται αθόρυβα και, ίσως πολλές φορές, ασυνείδητα. Αναφέρομαι στην συνεργατικότητα, την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, την ανάπτυξη της συναισθηματικής ευφυίας (EQ), τον σεβασμό στη διαφορετικότητα - για να αναφέρω μόνο λίγα. Είμαι ευγνώμων στους μαθητές μου για την ευκαιρία που μου δίνουν να γίνομαι καλύτερη.


After about two and a half years of involvement in the eTwinning institution, I have decided to gather in a video the most important pieces of my pupils' work This is only part of our doings, as the most significant piece of such collaborative programmes touches on ideas and values which develop silently and, perhaps most times, unconsciously. I am referring to collaboration, free exchange of ideas, the development of Emotional Intelligence (EQ), respect towards the right to be different - to mention but a few. I am grateful to my pupils for giving me the opportunity to keep getting better.2 σχόλια: