Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

eTwinning - Η Κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης


To eTwinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται πάνω σε ένα κοινό έργο, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η δράση eTwinning δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν, να μοιραστούν τις ιδέες τους και να επικοινωνήσουν σε ένα διαφορετικό, διαδραστικό περιβάλλον, ανοίγοντας έτσι τους ορίζοντες της σχολικής αίθουσας.


To Ελληνικό eTwinning αφορά τη συνεργασία διαφορετικών σχολείων από την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε ένα έργο με ένα συνάδελφο σας από ένα άλλο σχολείο της πόλης σας ή ακόμη καλύτερα μιας άλλης περιοχής της Ελλάδας και φυσικά μπορείτε να εντάξετε στη συνέχεια τους συναδέλφους σας από το σχολείο σας. Δεν εγκρίνεται έργο στο οποίο οι ιδρυτές διδάσκουν στο ίδιο σχολείο!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου